Iskolankról...

Múlt...

Gyöngyösön az iparoktatás 1882-ban kezdõdött, és azóta is folyamatosan mûködik. Az eltelt több mint száz év alatt a szakoktatást szolgáló iskola a város több helyén mûködött. Kezdetben Iparos Tanonciskola néven, majd 1953-tól az MTH 214. Sz. Intézet 1956-tól a 214. sz. Erkel Ferenc Iparitanuló Intézet nevet kapta meg. 1954-ben került az iskola, a Katona József úti épületbe, ahol 1983-ig mûködött. Az igazi nagy változás 1983-ban a Dél-Kálváriaparti új épület átadásával következett be. Lehetõség adódott sokrétû, modern szakemberképzés megvalósításához, melyhez rendelkezésre állt a jól felszerelt iskolaépület, tanmûhely, tornaterem, étterem, uszoda és szabadtéri sportpályák, a vidéki tanulóknak kollégium nagyon jó tárgyi feltételekkel. Bevezetésre került 1980-as évek végén a szakközépiskolai képzés, és kialakultak a gyakorlati oktatás tanmûhelyi feltételei az iskola épületében és az iskola Kenyérgyár úti tanmûhelyében. 1988-tól az iskola névadója József Attila.

Jelen...

Az iskola Gyöngyös város egyik legnagyobb oktatási intézménye. Szakmunkás iskolai oktatást folytat gépipari, építõipari, faipari, könnyûipari, élelmiszeripari és villamosipari szakmákban. Szakközépiskolai területen ruhaipari technikus, elektrotechnikai technikus és autószerelõ szakképesítések megszerzésére van lehetõség az érettségi vizsga letételét követõen. Az iskola biztosítja az emelt színtû érettségi vizsgára történõ felkészítést. Gyakorlati oktatás az iskola tanmûhelyeiben és az iskolával szerzõdéses kapcsolatban álló gazdálkodó szervezeteknél folyik. Megfelelõ tárgyi és személyi feltételekkel rendelkezünk feladataink megoldásához. Az oktatás az iskola 30 tantermében folyik szaktantermi rendszerben. A tanulók oktatását 77 fõ nagy felkészültségû pedagógus végzi, kiknek munkáját 40 fõ nem pedagógusdolgozó segíti. Az iskolának három korszerû számítógépekkel felszerelt szaktanterme van.