"Jó szóval oktasd..." alapítvány

Alapítványunk célja:
Olyan anyagi alap teremtése, amely lehetővé teszi:

 • a középiskolai oktatás és nevelés, a kollégiumi közösségi élet támogatását
 • a tanulás és a tehetséggondozás feltételeinek javítását
 • az informatikai oktatás feltételeinek megteremtését
 • a továbbtanulást segítő előkészítő foglalkozások szervezését
 • pályázatok kiírását
 • hátrányos helyzetű diákok segítését, felzárkóztatásuk előmozdítását
 • nyelvi, számítástechnikai és más szakmai képesítést nyújtó kurzusok szervezését
 • nyelvvizsgák előkészítését
 • tanulmányi és szakmai versenyek, vetélkedők szervezését, lebonyolítását
 • iskolai célú kulturális rendezvények, továbbá kirándulások támogatását
 • kiállítások szervezését, rendezését
 • az iskolai gyakorlati, kollégiumi nevelésben kiemelkedő mumkát végző
 • pedagógusok szakmai és anyagi elismerését
 • technikai - anyagi eszközökkel javítani az oktatás korszerűsítését.

Az alapítvány kinyilvánítja, hogy pártoktól függetlenül működik, azoktól támogatást nem fogadhat el, országgyűlési képviselő-jelöltet nem állíthat és azt nem is támogathat.

Kuratóriumi elnök:
Sinka Istvánné

Adószám:
18578355-1-10