Különös közzétételi lista


(1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

 • a. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztatót
  a Beiskolázási tájékoztatónk tartalmazza
 • b. A 2018/2019. tanévben a következő képzéseket tervezzük indítani.
 • c. Tandíj, térítési díj, megállapítása a vonatkozó jogszabályokban rögzítettek alapján történik.
  Intézményünkben jelenleg csak is a tankönyvtámogatást vehetik igénybe, illetve a térítési díj csak az iskolai étkezés igénybevételéhez szükséges.
 • d. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai, ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az ÁSZ ellenőrzésének nyilvános megállapítása, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai:
  Nem rendelkezünk ilyen nyilvános adatokkal.
 • e. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
  Az iskola épülete hétfőtől péntekig 6:30-tól 20:30-ig van nyitva.
  A kollégium vasárnap 16:00-tól péntek 22:00-ig tart nyitva.
  Nyári szünidőben a bejárati hirdetőtáblán kifüggesztett ügyeleti napokon (szerdán) 8:00-tól 12:00-ig van nyitva az intézmény ügyintézés céljából.
  A tanítás 08:00-tól 14:50-ig tart, a tanórák 45 percesek, 10 perc óraközi szünetekkel. A második óra utáni nagyszünet 15 perces.

  A 2017/2018-as tanév legfontosabb eseményeit, a PROGRAMTERV tartalmazza.
 • f. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai:
  Intézményünkben a feltöltés napjáig pedagógiai-szakmai ellenőrzés nem történt.
 • g. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei:
  A mindenkori hatályos SZVK és a Kerettantervek tartalmazzák.
 • h. A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
Vizsgaidőszak Szervezhető vizsgák
június 1-je és június 30-a között osztályozó,
különbözeti,
pótló.
augusztus 20-a és augusztus 31-e között osztályozó,
különbözeti,
pótló,
javító.


Szervezeti és Működési Szabályzat Letöltés
Házirend Letöltés
Pedagógiai program Letöltés
Pedagógusok iskolai végzettsége Letöltés
A nevelő és oktató munkát segítők Letöltés
Országos kompetencia mérés 2016 Letöltés
Országos kompetencia mérés 2016 (összefoglaló) Letöltés
Országos kompetencia mérés 2015 Letöltés
Országos kompetencia mérés 2015 (összefoglaló) Letöltés
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétléssel kapcsolatos adatok Letöltés
Az érettségi vizsgák beszámoló (2017) Letöltés
Az érettségi átlagok (2017) Letöltés
Az érettségi vizsgák eredményei (2016) Letöltés
Az érettségi vizsgák eredményei (2015) Letöltés
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei Letöltés
Hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai Letöltés
Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban tanulók létszáma Letöltés
Kollégiumra vonatkozó adatok Letöltés