„Törd át gátjaid-a világ legyél te magad”


Középiskolás fiatalok felzárkóztatása és tehetséggondozása
a Gyöngyösi József Attila Szakközépiskolában

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Támogatás összege 10 millió forint.
Támogatás mértéke 100%
A projekt ideje 2015.04.01-2015.11.30


A projekt során a diákok tanórán kívüli foglalkozások keretében bővíthetik ismereteiket az őket körülvevő világról. A pedagógusok a tananyaghoz kapcsolódó hétköznapi szituációkban segíthetik diákjaik eligazítását, felkészítve őket munka viliágára.
A projekt során a tanuló 15-15 fős csoportokban újszerű pedagógiai módszerek alkalmazásával fejleszthetik kompetenciáikat. Informatikai képzésünket kiegészíti robotika szakkör, idegen nyelvi oktatásunkat kommunikáció központúvá teszik a nyelvi kurzusok a minden napi mozgásformák kialakítása összekapcsolódik az egészséges életmód elemeinek rögzítésével. Ezeket támogatják a vetélkedők és az egészséges diákok napja melyek az iskola valamennyi tanulóját elérik.
Innovatív pedagógusaink továbbképzéseken vesznek részt, melyek a napi munkájukat segítik. A projekt által az iskolai közösség fejlesztés is megvalósul.